top
请输入关键字
[教务办/本科]北大与台大、港科大、港理工大交换计划
2009.09.22

工学院07、08级同学:

    以下为学校教务部发布的三个交换生项目,计划申请的同学请于9月25日(本周五)上午8:30前提交申请表至教务办。

                                                                         工学院教务办公室/本科

                                                                          2009年9月22日

 

北大与台湾大学交换生项目报名通知.doc

北大与香港科技大学交换生项目报名通知.doc

北大与香港理工大学交换生项目报名通知.doc

北京大学本科生交换学习申请表.doc