top
请输入关键字
应物中心学术报告【10月12日何创新】:湍流中的数据同化及应用:参数化与非参数化方法应用物理与技术研究中心学术报告

(1)题    目:湍流中的数据同化及应用:参数化与非参数化方法 

(2)报告人:何创新 副教授(上海交通大学)
 
(3)时   间:2023年10月12日(周四)12:20
                                                                

(4)地   点:北京大学工学院1号楼210会议室


报告详情下载。