top
请输入关键字
研究生图像采集通知
2023.11.24
预计2024年1月、7月毕业研究生图像采集通知  
预计2024年1月、7月毕业研究生补照通知
特别强调:从2020年11月起,根据教育部及北京市教委对研究生电子信息采集和学历学位证书认证的新要求,
                未按要求参加图像采集者,
                不能上报并注册学历信息。
                 未经注册生效的证书无法制作发放。